Rizikové kácení a ošetření stromů

Používáme nejnovější postupy péče o stromy s odpovídajícím vybavením a kvalifikovaným týmem. Provádíme rizikové kácení stromů a ošetření památných stromů a jejich korun za pomocí lezeckého vybavení a těžké techniky. Korunu stromu zajišťujeme za pomocí statického vyvázání a ochrany kmenu při provádění stavebních prací. V případě nedostatečného prostoru kolem stromu provádíme ošetření nebo samotné kácení za pomoci vyvazovací techniky.

Rizikové kácení
Rizikové kácení
Rizikové kácení