Montáže ocelových konstrukcí a skeletů

Provádíme montáž svařovaných a šroubovaných ocelových konstrukcí. Tento typ staveb je vhodný pro svou hmotnost a také ekonomické řešení. Při výstavbě je kladen velký důraz na kvalitu prováděných prací. Možnosti využití této technologie jsou v podstatě neomezené a pro tedy v současné době nejužívanější. Od přístřešku přes montované haly až k nosným skeletům budov.

Výstavba OK

Příchodem oceli do stavebnictví se posunuly technologická řešení a typy konstrukčních systému. V tuto chvíli je možné využítí takřka ve všech směrech stavebního průmyslu. Tím se také posouvá hranice pozemního stavitelství dopředu. Hlavní výhody ocelových konstrukcí:

Finanční vklad
Designové možnosti
Vysoká odolnost stavby
Požární odolnost
Technologicky nenáročná dostavba
Časově rychlá výstavba